حضور شرکت بانی پاک ماشین در نمایشگاه اردبیل تیر ماه سال ۹۸ .

شرکت بانی پاک ماشین نیز به عنوان عضو کوچک از جامعه بزرگ صنعت خودرو ایران در این نمایشگاه حضور قوی و مفیدی داشت. در این نمایشگاه خودروهای برقی بانی پاک ماشین بصورت جامع و مفید ارائه شد .

[تعداد: ۰    میانگین: ۰/۵]