اولین نمایشگاه خدمات شهری، مبلمان شهری از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۱ مهرماه ۹۶ در کرمان برگزار شد و شرکت بانی پاک ماشین به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ صنعت خودرو ایران حضور موثر و مفیدی در این نمایشگاه داشت. خودروهای برقی بانی پاک ماشین بصورت گسترده در این نمایشگاه معرفی شد و مورد توجه و استقبال بسیاری از بازدید کنندگان و نمایندگان صنایع قرار گرفت. امید است این نمایشگاه با قدرت بیشتری در سالهای آینده برگزار شود و مجالی برای آشنایی صنعتگران و مدیران شهری با تکنولوژیهای روز شود.